Larm

Vi säljer och installerar Larm och Stöldskydd i alla typer av fordon, personbilar, husbilar, lastbilar, bussar mm.

Larm avger ljud- och ljudsignaler då bilens dörrar/luckor öppnas med våld eller då en glasruta krossas. Flera försäkringsbolag erbjuder självriskeliminering om ett godkännt larm installeras.

Stöldskydd ska förhindra stöld av själva fordonet kopplat så att motorn inte kan startas.